Hotel Cramim | Vertical Field
VF1001_Logo_Final_NEW-04
Dizajn
Hotel Cramim

Dizajnirajući ovaj projekat susreli smo se sa izazovom u zahtevu klijenta da izgradi spa hotel sa eksterijerom koji treba da se uklopi u postojeću prirodnu okolinu, i da svojim izgledom izranja iz okolne vegetacije i zelenog okruženja među planinama. Ovo područje pritom ima oscilirajuće klimatske uslove, jer leti temperature dostignu i do 45 stepeni celzijusovih a zimi temperature padnu i ispod nule. Iz ovog razloga odabrane su 72 različite vrste biljaka, koje su se pre zasađivanja na terenu brižljivo uzgajale i pripremale u rasadniku. Sadnice su zasađene prilično gusto, i na jedinstven način. Preliminaran dizajn i estetski izgled ovog zida bili su uočljivi već prilikom otvaranja hotela, zbog prethodne pripreme sadnica u rasadniku. Zid je takođe odličan izolator zvuka, tako da gosti iz jednog dela hotela ne remete goste u drugom delu hotela.

Hotel Cramim

2W

003

011

004

2U

029

013

SHARE THIS PROJECT